Login

  PROJETS : CONCOURS ET EXPOSITIONS PHOTO


  Projekty : Fotografické soutěže a výstavy

Les concours et les expositions sont une super occasion de montrer ses photos à beaucoup de personnes, de partager mon point de vue et parfois même de contribuer à une prise de conscience. Pour que les photos gagnent, elles doivent être techniquement parfaites, attirer l'attention par leur lumière ou ambiance et contenir une émotion forte. Moi aussi, j'aime des photos avec un message profond, qui racontent une histoire. J'essaie comme je peux de rassembler tout ça dans mes photos.

Fotosouteže a výstavy jsou super příležitost ukázat fotky velkému množství lidí a podělit se o zážitek, přimět ostatní k zamyšlení a třeba i docílit nějakou změnu. Mám proto moc rád fotky, které v sobě mají emoce a nějaký silný vzkaz. A o takové fotky se co nejvíce snažím.CZECH PRESS PHOTO JUNIOR 2021

1ère place, dans la catégorie des 11-15 ans
avec ma série de photos sur le sauvetage des phoques aux Pays-Bas
1. místo se sérií fotek o záchraně tuleňů v Nizozemsku
stranka-czech-press-photo-2021-22

BIODIVERSITÉ 2023, Paris, France

1ère place dans la catégorie adulte
1. místo v kategorii dospělých
stranka-biodiversite-2023-37

TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR (TPOTY) 2023

2e dans la catégorie 15-18 ans
2. místo v kategorii 15-18 let
stranka-typoty-2023-41
FESTIVAL DE L'OISEAU 2024, Abbeville, France

2e dans la catégorie moins 18 ans
2. místo v kategorii do 18 let
stranka-festival-de-l-oiseau-2024-42

The Artist Gallery, Young Photography Contest 2023

2e place, and 2 photos sélectionné dans le top 10 dans la categorie Nature (moins de 23 ans)
2. misto, a další dvě fotky ve výběru 10 nejlepších v kategorii Příroda (do 23 let)
stranka-the-artist-gallery-2023-38

CLOSE-UP PHOTOGRAPHER OF THE YEAR (CUPOTY) 2023

Finalist dans la catégorie moins de 18 ans
Finalista v kategorii do 18 let
stranka-cupoty-2023-43

FESTIVAL RENCONTRES CINEMA-NATURE 2024, France

finalist dans la catégorie adulte (dans l'attente des résultats finaux)
finalista v kategorii dospělých (čekání na výsledky)

MONTPHOTO 2023, Spain

Prix dans la catégorie de moins de 15 ans
Ocenění v kategorii do 15 let
stranka-montphoto-2023-35

STRASBOURG ART PHOTOGRAPHY 2024, France

Gagnant dans la catégorie de moins de 16 ans
Vítěz v kategorii do 16 let

FESTIPHOTO DE RAMBOUILLET 2023, France

Sélectionné pour l'exposition de 20 meilleurs photos de jeunes (moins de 18 ans)
Ve výběru výstavy 20 nejlepších fotografií v kategorii do 18 let.
stranka-festiphoto-rambouillet-2023-33

NATURE SAUVAGE, PRIX ALAN JOHNSON 2024, Festival de la Camargue, France

finalist dans la catégorie moins 20 ans (dans l'attente des résultats finaux)
finalista v kategorii do 20 let (čekíní na konečné umístění)

MEMORIAL MARIA LUISA 2023, España

Finalist dans la catégorie moins de 18 ans
Finalista v kategorii do 18 let

FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE NAMUR 2023, Belgique

Finalist avec deux photos dans la catégorie de moins de 18 ans
Finalista se dvěmi fotkami v kategorii do 18 let
stranka-festival-namur-2023-39

CZECH PRESS PHOTO Junior 2023

Cinq de mes photos sélectioné pour une exposition devant le Centre de Czech Photo à Prague
Pět z mých fotografií vybráno pro výstavu před centrem Czech Photo v Praze
stranka-czech-press-photo-2023-40

CHANGING PLANET 2023, Spain-Germany

2e et 3e place dans la concours sur changement climatique, dans la catégorie de moins de 18 ans
Druhé a třetí místo ve fotosoutěži o klimatických změnách v kategorii do 18 let

NATURE UNBOUND, SHEPTON SNOWDROPS FESTIVAL 2024, UK

Finalist dans la catégorie de moins de 18 ans
Finalista v kategorii do 18 let

LET NATURE THRIVE, SHEPTON SNOWDROPS FESTIVAL 2023, UK

2e place dans la catégorie de moins de 18 ans
2.místo v kategorii do 18 let
stranka-shepton-snowdrops-2023-24

CONCOURS JEUNESSE, FÉDÉRATION PHOTOGRAPHIQUE DE FRANCE 2022

7ème place, dans la catégorie des moins de 18 ans
avec ma série de photos de la libération d'une mouette guérie
7. místo v kategorii do 18 let, se sérií fotek o uzdraveném rackovi
stranka-federation-francaise-2022-25
stranka-arthur-cech-projets-7

LIENS / Odkazy :   INSTAGRAM  |  YOUTUBE  | FILMFREEWAY  |  La Petite Taupe / Krtek  |  Reportages télé / TV reportáže  |  7x7.family web  |  7x7.family Instagram

© 2021-2023 Arthur Čech

Un grand merci à ALS EURO pour leur aide gracieuse avec la construction et l'hébérgement de ce site web
Velké poděkování přátelům z ALS EURO za jejich nezištnou podporu při vytvoření a udržování tohoto webu.