Login

  PROJETS


  Projekty

Pour moi, un projet est une action concrète, qui a un objectif clair, que je peux réellement réaliser. Certains de mes projets sont déjà en cours, d'autres sont encore en réflexion.
Projekty nazývám to, co má nějaký jasný cíl, a já mohu něco opravdu vytvořit, nebo k tomu přispět. Některé projekty už dělám, zatímco jiné teprve připravuji nebo o nich přemýšlím.

O MNĚ
DOCUMENTAIRES ET COURT-MÉTRAGES

sur les sujets qui me tiennent à cœur, donc surtout notre belle planète qui me préoccupe

DOKUMENTÁRNÍ FILMY A VIDEA
o věcech, na kterých mi záleží, takže hlavně o naší krásné planetě, o kterou mám strach
stranka-video-clips-21
O MNĚ
REPORTAGES POUR LA TÉLÉVISION TCHÈQUE

qui sont diffusés sur la chaîne nationale de la télévision tchèque
dans le journal télévisé pour enfants

REPORTÁŽE PRO ČESKOU TELEVIZI
které jsou vysílány ve večerních dětských Zprávičkách na programu ČT Déčko
stranka-reportages-tele-20
O MNĚ
CONCOURS ET EXPOSITIONS PHOTO

pour partager et pour communiquer avec plus de monde... et pour le moral !

ÚČAST VE FOTOGRAFICKÝCH SOUTĚŽÍCH A NA VÝSTAVÁCH
abych mohl oslovil co nejvíce lidí
stranka-concours-et-expos-29
O MNĚ
LES VISAGES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Je veux montrer ceux qui sont directement touchés par la crise climatique actuelle et contribuer à ce que les gens prennent conscience de la gravité de la situation et agisse.

TVÁŘE GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ

chci ukázat ty, kteří jsou přímo postiženi současnou klimatickou krizí, a přispěl k tomu, aby si lidé závažnost situace uvědomil a začali jednat
stranka-visage-du-recha-ment-climatique-36
O MNĚ
LA PETITE TAUPE EN TOUR DU MONDE

un album photo qui montre les aventures de la Petite Taupe avec l'expédition familiale 7x7
(la Petite Taupe est un personnage d'un dessin animé culte en Tchèquie)

KRTEK KOLEM SVĚTA
Fotoreportáž o cestování krtečka, nejoblibenější postavičky českých dětí, s naší expedicí 7x7 family
stranka-petite-taupe-17

REPORTAGES PHOTO ET VIDEO À LA DEMANDE

= en voie pour devenir un « pro » de la photo :-)

FOTO A VIDEO REPORTÁŽE NA ZAKÁZKU
= pomalu na cestě stát se profesionálem :-)
stranka-a-la-demande-23
O MNĚ
CALENDRIER 2025 AVEC MES PHOTOS

pour partager la joie que m'apportent mes photos
et en même temps, pour gagner l'argent pour compléter mon matériel :-)

KALENDÁŘ 2025 S MÝMI FOTOGRAFIEMI
abych potěšil ostatní a zárověň si mohl jejich prodejem šetřit na nákup dalšího fotovybavení :-)
stranka-calendrier-27
stranka-arthur-cech-w-fe-photographer-5

LIENS / Odkazy :   INSTAGRAM  |  YOUTUBE  | FILMFREEWAY  |  La Petite Taupe / Krtek  |  Reportages télé / TV reportáže  |  7x7.family web  |  7x7.family Instagram

© 2021-2023 Arthur Čech

Un grand merci à ALS EURO pour leur aide gracieuse avec la construction et l'hébérgement de ce site web
Velké poděkování přátelům z ALS EURO za jejich nezištnou podporu při vytvoření a udržování tohoto webu.